منوی برگه ها
منوی دسته ها

دانلود برنامه معرفت • آرشیو فصل دوم

ویژه برنامه دهه محرم

(003) دانلود قسمت سوم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 003

تاریخ پخش: 1387/10/09

مدت زمان: 47:23

موضوع: ویژه برنامه دهه محرم

چکیده: در این قسمت پیرامون تعریف عقل و عشق و نسبت آن با عاشورا و واقعه کربلا صحبت شده است.

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(004) دانلود قسمت چهارم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 004

تاریخ پخش: 1387/10/10

مدت زمان: 47:00

موضوع: ویژه برنامه دهه محرم

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از خودشناسی، مرگ و شهادت و فنا، مقام معرفت

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(005) دانلود قسمت پنجم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 005

تاریخ پخش: 1387/10/11

مدت زمان: 44:02

موضوع: ویژه برنامه دهه محرم

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از اصطلاح فیض اقدس و فیض مقدس در عرفان اسلامی، مطالبی پیرامون اسماء و صفات حق تعالی، تفسیر آیه امانت، حدیث قدسی گنج مخفی

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(006) دانلود قسمت ششم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 006

تاریخ پخش: 1387/10/12

مدت زمان: 46:46

موضوع: ویژه برنامه دهه محرم

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از حقیقت عشق، عشق حقیقی و عشق مجازی

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(007) دانلود قسمت هفتم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 007

تاریخ پخش: 1387/10/13

مدت زمان: 44:49

موضوع: ویژه برنامه دهه محرم

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تعریف و ماهیت خواب، رویاهای صادقه، مسئله جبر و اختیار و جایگاه آن در واقعه کربلا

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(008) دانلود قسمت هشتم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 008

تاریخ پخش: 1387/10/14

مدت زمان: 47:07

موضوع: ویژه برنامه دهه محرم

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تفسیر آیه آفرینش آسمان ها در شش روز، حدوث و قدم عالم، خلقت و تجلی، معنا و حقیقت آب

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(009) دانلود قسمت نهم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 009

تاریخ پخش: 1387/10/17

مدت زمان: 46:45

موضوع: ویژه برنامه دهه محرم

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از داستان حضرت موسی در قرآن کریم، آیه تجلی، سخن گفتن و دیدار با خداوند، حقیقت وحی

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(010) دانلود قسمت دهم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 010

تاریخ پخش: 1387/10/20

مدت زمان: 44:58

موضوع: ویژه برنامه دهه محرم

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از آیه نور، تاریخچه مسئله نور در ایران باستان، ماهیت زیبایی و ارتباط آن با نور و ظهور

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF