منوی برگه ها
منوی دسته ها

دانلود برنامه معرفت • آرشیو فصل سوم

هستی شناسی فلسفی (وجودشناسی)

(011) دانلود قسمت یازدهم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 011

تاریخ پخش: 1387/12/08

مدت زمان: 46:13

موضوع: هستی شناسی فلسفی (وجود شناسی)

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از اصول بدیهی در نظام های فکری، معنای بداهت در تصورات و تصدیقات، مفهوم وجود و حقیقت وجود

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(012) دانلود قسمت دوازدهم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 012

تاریخ پخش: 1387/12/16

مدت زمان: 41:52

موضوع: هستی شناسی فلسفی (وجود شناسی)

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تفسیر آیه شهد الله انه لا اله الا هو، علم حضوری و علم حصولی، معنای شهود و حضور

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(013) دانلود قسمت سیزدهم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 013

تاریخ پخش: 1388/01/21

مدت زمان: 40:58

موضوع: هستی شناسی فلسفی (وجود شناسی)

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از برهان صدیقین ابن سینا در اثبات خدا، مفاهیم ضرورت و امکان و امتناع، ضرورت ازلی، تعریف عقل

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(014) دانلود قسمت چهاردهم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 014

تاریخ پخش: 1388/01/29

مدت زمان: 49:18

موضوع: هستی شناسی فلسفی (وجود شناسی)

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تقریر ملاصدرا از برهان صدیقین، انسان معلق ابن سینا، فطرت انسان

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(015) دانلود قسمت پانزدهم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 015

تاریخ پخش: 1388/02/04

مدت زمان: 47:22

موضوع: هستی شناسی فلسفی (وجود شناسی)

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از وحدت وجود از نگاه ابن عربی، تعریف فلسفی وحدت وجود، تقابل و اختلاف سهروردی و ملاصدرا بر سر نور و وجود

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(016) دانلود قسمت شانزدهم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 016

تاریخ پخش: 1388/02/11

مدت زمان: 47:43

موضوع: هستی شناسی فلسفی (وجود شناسی)

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از نور و ظهور، مفهوم وجه و تفاوت آن با نور و وجود

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF