منوی برگه ها
منوی دسته ها

دانلود برنامه معرفت • آرشیو فصل چهارم

هستی شناسی عرفانی (تجلی)

(017) دانلود قسمت هفدهم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 017

تاریخ پخش: 1388/02/18

مدت زمان: 46:48

موضوع: هستی شناسی عرفانی (تجلی)

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تجلی و نسبت آن با خلقت، رابطه تجلی با متجلی، رحمان و رحیم، داستان حضرت سلیمان و تخت بلقیس

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(018) دانلود قسمت هجدهم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 018

تاریخ پخش: 1388/02/25

مدت زمان: 46:49

موضوع: هستی شناسی عرفانی (تجلی)

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از حس بینایی و شنوایی، برتری حواس نسبت به یکدیگر، زیبایی عقلانی، کلمه و تکلم

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(019) دانلود قسمت نوزدهم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 019

تاریخ پخش: 1388/03/01

مدت زمان: 45:43

موضوع: هستی شناسی عرفانی (تجلی)

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از دیدن و شنیدن در داستان حضرت موسی، نقش کوه و مظهریت آن، فنا، حلول و اتحاد

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(020) دانلود قسمت بیستم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 020

تاریخ پخش: 1388/03/08

مدت زمان: 43:58

موضوع: هستی شناسی عرفانی (تجلی)

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از کوه و رابطه آن با جهان، معنی وجه و توجه، فناء فی الله، مسئله وحدت وجود، مسئله رفع تکلیف از شخص سالک

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(021) دانلود قسمت بیست و یکم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 021

تاریخ پخش: 1388/03/15

مدت زمان: 45:02

موضوع: هستی شناسی عرفانی (تجلی)

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از نسبت انسان با جهان و خدا، جایگاه و نقش انسان در مظهریت ذات حق، عنایت، توجه حق تعالی

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(022) دانلود قسمت بیست و دوم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 022

تاریخ پخش: 1388/03/22

مدت زمان: 44:48

موضوع: هستی شناسی عرفانی (تجلی)

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از انسان کامل و وجه الله، دایره هستی در انسان کامل، قیاس، علیت، نسبت اخلاق و عرفان، اخلاق ارسطویی

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(023) دانلود قسمت بیست و سوم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 023

تاریخ پخش: 1388/03/27

مدت زمان: 49:43

موضوع: هستی شناسی عرفانی (تجلی)

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تعریف و تبیین حقیقت عقل، رابطه عقل و وحی، بی نیازی از وحی، عقل و منطق، مسئله شفاعت

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(024) دانلود قسمت بیست و چهارم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 024

تاریخ پخش: 1388/03/29

مدت زمان: 45:37

موضوع: هستی شناسی عرفانی (تجلی)

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از معیّت، احاطه قیومی خداوند، رابطه خالق و مخلوق، نسبت و تفاوت نبوت و ولایت، غیب و شهادت

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF