منوی برگه ها
منوی دسته ها

دانلود برنامه معرفت • آرشیو فصل ششم

ماه مبارک رمضان و لیالی قدر

(035) دانلود قسمت سی و پنجم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 035

تاریخ پخش: 1388/06/06

مدت زمان: 47:06

موضوع: ماه مبارک رمضان و لیالی قدر

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از رؤیت قلبی خداوند، چشم ظاهر و باطن، بندگی عقل در ضیافت الهی، ربوبیت و جوهر عبودیت

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(036) دانلود قسمت سی و ششم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 036

تاریخ پخش: 1388/06/13

مدت زمان: 45:21

موضوع: ماه مبارک رمضان و لیالی قدر

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از علم غیبی و الهی، مقام متعالی حضرت مولا علی، علم مطبوع و برگرفته از طبیعت، کسب علم در انسان کامل، صفات عرفا در بیان حضرت علی (ع)

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(037) دانلود قسمت سی و هفتم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 037

تاریخ پخش: 1388/06/17

مدت زمان: 46:10

موضوع: ماه مبارک رمضان و لیالی قدر

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از شب قدر، تفسیر سوره قدر، سرّ شب، عزلت و خلوت، نزول قرآن، وقایع ملکی و ملکوتی انبیا

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(038) دانلود قسمت سی و هشتم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 038

تاریخ پخش: 1388/06/18

مدت زمان: 45:17

موضوع: ماه مبارک رمضان و لیالی قدر

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از رابطه و نسبت میان ولایت امیرالمؤمنین و قرآن، هندسه وجودی، عوالم ممکنه هستی

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(039) دانلود قسمت سی و نهم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 039

تاریخ پخش: 1388/06/20

مدت زمان: 45:01

موضوع: ماه مبارک رمضان و لیالی قدر

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از پیرامون شهادت حضرت علی (ع)، تجلی انسان کامل در تاریخ، اخلاق علوی، عدالت علوی

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(040) دانلود قسمت چهلم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 040

تاریخ پخش: 1388/06/21

مدت زمان: 45:57

موضوع: ماه مبارک رمضان و لیالی قدر

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از قدر و اندازه موجودات، سمبل آه و چاه، نوحه گر گوید حدیث سوزناک … ، گناهان نابخشودنی حتی در شب قدر

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(041) دانلود قسمت چهل و یکم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 041

تاریخ پخش: 1388/06/27

مدت زمان: 45:09

موضوع: ماه مبارک رمضان و لیالی قدر

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از لیل استتار و مطلع فجر، دام شیطان، درد و ریاضت در مقابله با ابلیس، ارزش مال دنیا، فطر و فطرت

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(042) دانلود قسمت چهل و دوم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 042

تاریخ پخش: 1388/07/03

مدت زمان: 41:32

موضوع: ماه مبارک رمضان و لیالی قدر

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از وابستگی و وارستگی در دنیا، زیباترین آفرینش، نسبت دنیا و آخرت، زاهد وارسته و زاهد وابسته، قید و وابستگی کفر است

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF