منوی برگه ها
منوی دسته ها

دانلود برنامه معرفت • آرشیو فصل هفتم

شیخ احمد غزالی (کتاب سوانح العشاق)

(043) دانلود قسمت چهل و سوم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 043

تاریخ پخش: 1388/07/10

مدت زمان: 47:56

موضوع: شیخ احمد غزالی (کتاب سوانح العشاق)

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از توضیحاتی پیرامون کتاب سوانح العشاق احمد غزالی، تفاوت های میان احمد غزالی و برادرش ابوحامد محمد غزالی، تفسیر آیه یحبّهم و یحبّونهم، عشق ازلی حق، نسبت عاشق و معشوق، اضافه مقولی و اضافه اشراقی، زیباترین خالق و زیباترین مخلوق، انسان عالم به اسماء الله

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(044) دانلود قسمت چهل و چهارم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 044

تاریخ پخش: 1388/07/17

مدت زمان: 48:51

موضوع: شیخ احمد غزالی (کتاب سوانح العشاق)

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از علم حضوری، معرفت نفس شرط معرفت حق، علم و عشق در ساحت حق، خودیت و هویت، عشق پروانه و شمع، رابطه عشق با عاشق و معشوق، آشیانه عشق

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(045) دانلود قسمت چهل و پنجم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 045

تاریخ پخش: 1388/07/24

مدت زمان: 47:02

موضوع: شیخ احمد غزالی (کتاب سوانح العشاق)

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از حدیث کنز مخفی، علم و عشق در ذات انسان، داستان یوسف و یعقوب، انسان در مقام عاشقی و معشوقی، کرشمه محبوبی و محبّی، پنهانی و ظهور حق، مشاهده حق، داستان خضر و موسی و اسرار پنهان

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(046) دانلود قسمت چهل و ششم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 046

تاریخ پخش: 1388/08/01

مدت زمان: 44:18

موضوع: شیخ احمد غزالی (کتاب سوانح العشاق)

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از معنا و مفهوم فتوّت و جوانمردی در کتاب سوانح، اشارات و عبارات، فلسفه تحلیل زبانی و معنا و مصداق الفاظ، حُسن و ملاحت، واژه «رند» در فارسی، نظر نوام چامسکی درباره یادگیری زبان، سطوح و لایه های مختلف زبان

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(047) دانلود قسمت چهل و هفتم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 047

تاریخ پخش: 1388/08/08

مدت زمان: 42:19

موضوع: شیخ احمد غزالی (کتاب سوانح العشاق)

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از مفاهیم وقت و زمان و تفاوت آنها، قبض و بسط، معیّت خدا با مخلوقات، ظاهر و باطن موجودات، زمان و دهر و سرمد، صوفی و صافی

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(048) دانلود قسمت چهل و هشتم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 048

تاریخ پخش: 1388/08/15

مدت زمان: 39:03

موضوع: شیخ احمد غزالی (کتاب سوانح العشاق)

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تقدم عشق و زیبایی نسبت به هم، روایت داستان یوسف و زلیخا، جنگ میان عقل و عشق یک جنگ زرگری است، قلب و عقل انسان

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF