منوی برگه ها
منوی دسته ها

دانلود برنامه معرفت • آرشیو فصل سیزدهم

بررسی اجمالی آرا و احوال عطار نیشابوری

(067) دانلود قسمت شصت و هفتم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 067

تاریخ پخش: 1389/02/17

مدت زمان: 45:33

موضوع: بررسی اجمالی آرا و احوال عطار نیشابوری

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از عطار یک شخصیت شگفت انگیز، نقد نظریات استاد فروزانفر و زرینکوب پیرامون عطار، آثار مختلف عطار، شرح وحدت وجود عطار در رساله منطق الطیر، خودشناسی عطار در داستان سیمرغ، اگزیستانسیالیسم و اصالت وجود در نظر عطار، نقش صدق و ضرورت عدم تقلید در سلوک به سوی حق، دردمندی در روش عطار

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(068) دانلود قسمت شصت و هشتم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 068

تاریخ پخش: 1389/02/24

مدت زمان: 44:22

موضوع: بررسی اجمالی آرا و احوال عطار نیشابوری

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از مطالبی پیرامون فرقه اویسیه، پیر و مراد، داستان حضرت مریم (س)، دردمندی و شدت خواستن، هفت شهر عشق، پیرامون کتاب مصیبت نامه، نفس و آه، آتش جهنم، سالک فکرت و طی مراحل سلوک، ولایت حضرت علی (ع)

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(069) دانلود قسمت شصت و نهم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 069

تاریخ پخش: 1389/02/31

مدت زمان: 44:18

موضوع: بررسی اجمالی آرا و احوال عطار نیشابوری

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از منطق الطیر عطار، شرح ماجرای مناظره ابوبشر متی و ابوسعید سیرافی و برخورد علم منطق و علم نحو، حقیقت منطق، داستان حضرت سلیمان و هدهد، آیا خداوند برای مشاهده خود به انسان نیازمند است؟

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(070) دانلود قسمت هفتادم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 070

تاریخ پخش: 1389/03/07

مدت زمان: 46:08

موضوع: بررسی اجمالی آرا و احوال عطار نیشابوری

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از توحید عطار، ظهور و بطون حق تعالی، توحید عطار که نفی موجودات می کند با بیان سوفسطاییان چه تفاوتی دارد، چشم ظاهربین و چشم باطن بین، مراتب دیدن حقایق، عقل مسئول

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(071) دانلود قسمت هفتاد و یکم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 071

تاریخ پخش: 1389/03/21

مدت زمان: 45:35

موضوع: بررسی اجمالی آرا و احوال عطار نیشابوری

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از پاسخ به چند شبهه در مورد عقاید خاص عطار، ملامتگری، مدعیان دروغین در عرفان، عرفان های کاذب، عرفان هندی، غرور بیجا در برخی از عرفا، داستان پندآموز عشق شیخ صنعان به دختر ترسا

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF