منوی برگه ها
منوی دسته ها

دانلود برنامه معرفت • آرشیو فصل پانزدهم

تفسیر اشعاری از مثنوی معنوی مولانا

(075) دانلود قسمت هفتاد و پنجم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 075

تاریخ پخش: 1389/04/18

مدت زمان: 41:39

موضوع: تفسیر اشعاری از مثنوی معنوی مولانا

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از سیر زندگی مولانا، تفسیر بیت اول مثنوی، اصالت سماع و شنیدن در اندیشه مولانا، دمیدن نفس در نِی، کلمه معنوی در زبان فارسی، عالم معنی، شعر پلی میان لفظ و معنی

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(076) دانلود قسمت هفتاد و ششم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 076

تاریخ پخش: 1389/04/25

مدت زمان: 42:42

موضوع: تفسیر اشعاری از مثنوی معنوی مولانا

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از معنی نیستان در شعر مولوی، اعیان ثابته و حضرت علم، حدوث ذاتی و حدوث زمانی، حقیقت علم حضور است، عالم تصادفی یا عالم غایت دار، قاعده عقلی رجوع به اصل، تکرار در عالم نیست، عالم خیال منفصل و ملکوت اسفل، تجربه های متفاوت در سلوک و عرفان، خلوت نشینی، تفاوت مقام معنوی سلمان و ابوذر

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(077) دانلود قسمت هفتاد و هفتم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 077

تاریخ پخش: 1389/05/01

مدت زمان: 43:33

موضوع: تفسیر اشعاری از مثنوی معنوی مولانا

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تفسیر بیت هر کسی از ظن خود شد یار من، شک و ظن و یقین، هم دلی و هم زبانی، وحدت حواس، اختلاف تشکیکی در مراتب نفس، اتحاد روح و بدن، حواس ظاهری و حواس باطنی، آتش عشق اندر نی و جوشش عشق اندر می

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(078) دانلود قسمت هفتاد و هشتم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 078

تاریخ پخش: 1389/05/08

مدت زمان: 44:06

موضوع: تفسیر اشعاری از مثنوی معنوی مولانا

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از نور و نار، آتش و نور در ایران باستان، سخن هگل در مورد تمدن باستان ایران، حضرت موسی و درخت آتش، سریان عشق در موجودات، توسل و شفاعت در پرتو نور اولیا، خطرات راه عشق، عشق مجنون به لیلی، گوش مشتری زبان، گاه و بیگاه ایام، عشق سیری ناپذیر

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(079) دانلود قسمت هفتاد و نهم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 079

تاریخ پخش: 1389/05/15

مدت زمان: 46:13

موضوع: تفسیر اشعاری از مثنوی معنوی مولانا

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از دریچه ای رو به نامتناهی در انسان، وابستگی به امور محدود و آزادی از بند تعلقات، انسان راه رسیدن به خداست، راه رسیدن به عشق و تعالی در دنیای پر جاذبه تکنولوژی، مراقبه همیشگی در راه سلوک، خالی شدن موسی از انانیّت، اهمیت و جایگاه سکوت

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(080) دانلود قسمت هشتادم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 080

تاریخ پخش: 1389/05/22

مدت زمان: 47:19

موضوع: تفسیر اشعاری از مثنوی معنوی مولانا

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از نفس و خود انسان، درون و بیرون نفس، سیر آفاقی و انفسی، قصه های مثنوی از درون مولوی بروز کرده اند، رابطه خود و خدا، وسوسه های انسانی، من انضمامی و من مطلق، نور و منور، لایه ها و مراتب اخلاق

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(081) دانلود قسمت هشتاد و یکم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 081

تاریخ پخش: 1389/05/29

مدت زمان: 43:11

موضوع: تفسیر اشعاری از مثنوی معنوی مولانا

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از دیدگاه قرآن درباره نفس، تقدم انسان بر عالم، اثر تمایلات مختلف در انسان، نهایت انسان، مطالبی پیرامون روزه و صیام و آثار خودسازی و تزکیه نفس آن

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(082) دانلود قسمت هشتاد و دوم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 082

تاریخ پخش: 1389/06/05

مدت زمان: 45:49

موضوع: تفسیر اشعاری از مثنوی معنوی مولانا

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از دعا و نیایش در نظر مولوی، فلسفه دعا، اجابت دعا توسط خدا بر اساس قابلیت افراد، چرا باید دعا کرد، طلب و افاضه، وِرد و ذکر و فکر، غنی و فقیر حقیقی، ماهیت و چیستی خنده و گریه، چرا در دین به گریه کردن سفارش شده است، درخواست استاد از خدا

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(083) دانلود قسمت هشتاد و سوم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 083

تاریخ پخش: 1389/06/12

مدت زمان: 41:04

موضوع: تفسیر اشعاری از مثنوی معنوی مولانا

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از نکاتی پیرامون شب قدر، قدر و منزلت شب، تعیین مقدار و اندازه موجودات در شب قدر، شب قدر و روز حشر، آه و نفس الرحمن، نفخه الهی، ماهیت درد و رنج و ریاضت، کتاب افسانه شب شهریار

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(084) دانلود قسمت هشتاد و چهارم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 084

تاریخ پخش: 1389/06/19

مدت زمان: 44:11

موضوع: تفسیر اشعاری از مثنوی معنوی مولانا

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از اشعاری از مثنوی به مناسبت عید فطر، طهارت روحی و جسمی از آلودگی ها، ندای خفیف شرک در میان سنگریزه های کوهستان، عید فطر ثمره ماه رمضان، حواس پنجگانه و دریاچه حس مشترک، خیال، اتصال و همنشینی با اولیا، انعکاس خداوند در آینه انسان پاک

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(085) دانلود قسمت هشتاد و پنجم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 085

تاریخ پخش: 1389/06/26

مدت زمان: 42:12

موضوع: تفسیر اشعاری از مثنوی معنوی مولانا

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از فطرت انسان، انسان حادث ذاتی است، چیستی فطرت، فطرت همان عقل است، فطرت از نظر ملاصدرا و دینانی، نکاتی پیرامون مسئله مهدویت و کیفیت ظهور حضرت قائم، شرور در عالم، ماهیت پیچیده و متناقض انسان، دو نگرش متفاوت در مواجهه با طبیعت

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(086) دانلود قسمت هشتاد و ششم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 086

تاریخ پخش: 1389/07/02

مدت زمان: 48:08

موضوع: تفسیر اشعاری از مثنوی معنوی مولانا

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از علت غایی و هدف از آفرینش، عهد الست، خلقت در نگاه جلال الدین مولوی و جلال الدین دوانی، خلقت به مثابه نسبت، عالم احسن، عالم اندر عالم، عمل ظهور اندیشه است، شهید و شاهد و مشهود، صفات جمالی و جلالی حضرت حق

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(087) دانلود قسمت هشتاد و هفتم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 087

تاریخ پخش: 1389/07/09

مدت زمان: 43:19

موضوع: تفسیر اشعاری از مثنوی معنوی مولانا

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تفسیر آیه «و لله المشرق و المغرب فاینما تولوا فثم وجه الله»، جهت های جغرافیایی، خداوند غیرمتناهی است، مشرق و مغرب، نقطه و دایره در هندسه عالم، خرابات وجود آدمی، حلول یا وحدت، داستان آدم (ع)

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(088) دانلود قسمت هشتاد و هشتم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 088

تاریخ پخش: 1389/07/16

مدت زمان: 47:34

موضوع: تفسیر اشعاری از مثنوی معنوی مولانا

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از (ادراکات حسی از نظر مولانا) راه های رسیدن به معرفت، معرفت شناسی در مثنوی مولوی، ضرورت وجود حواس پنجگانه در حصول آگاهی و معرفت، حواس ظاهری و حواس باطنی، حس مشترک و بیان حاج ملاهادی سبزواری، تفسیر آیه «و الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا»، مذمت دل بستن به مال دنیا، تفسیر داستان فیل شناسی در تاریکی مثنوی

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(089) دانلود قسمت هشتاد و نهم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 089

تاریخ پخش: 1389/07/23

مدت زمان: 46:01

موضوع: تفسیر اشعاری از مثنوی معنوی مولانا

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از (ادراکات حسی از نظر مولانا) محدودیت های حواس ظاهری در شناخت حقیقت، راهی از حقیقت مقید به حقیقت مطلق، قساوت قلب، ارائه معنای دقیقی از خالق و مخلوق، بررسی و تفسیر داستان نحوی و محوی در مثنوی معنوی

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(090) دانلود قسمت نودم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 090

تاریخ پخش: 1389/07/30

مدت زمان: 39:50

موضوع: تفسیر اشعاری از مثنوی معنوی مولانا

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از (ادراکات عقلی از نظر مولانا) نقش ادراکات عقلی در نظام معرفتی مولوی، تعریف و ماهیت عقل، عقل جزئی و عقل کلی، عقول دهگانه و عقل فعال، شخصیت نقاد شکاک و وقاد فخرالدین رازی، معیت خدا با انسان و انسان با خود، تفسیر بیت جنجالی «پای استدلالیان چوبین بود …»، عقل شهودی، ایمان تحقیقی و ایمان تقلیدی

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(091) دانلود قسمت نود و یکم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 091

تاریخ پخش: 1389/08/07

مدت زمان: 45:38

موضوع: تفسیر اشعاری از مثنوی معنوی مولانا

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از (ادراکات عقلی از نظر مولانا) عقل و وحی، صنعت وحی و بیان میرفندرسکی از آن در رساله صناعیه، وحی نبوی و وحی تکوینی، نهایت تمجید و تکریم عقل در قرآن و مذهب تشیع، کسب اعتبار علوم حسی و پوزیتیویستی از علوم عقلی، عقل خدای ارسطو است، ابداع عقل، هنرمندان مظهر اسم یا بدیع اند، عقل و عشق

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(092) دانلود قسمت نود و دوم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 092

تاریخ پخش: 1389/08/14

مدت زمان: 45:34

موضوع: تفسیر اشعاری از مثنوی معنوی مولانا

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از (ادراکات شهودی از نظر مولانا) گوهری به نام عشق، عشق از نگاه مولوی، ملاحت و قهاریت، بحثی پیرامون حرکت حبّی مولوی و حرکت جوهری ملاصدرا، تقاضا و استعداد خلق در برابر جود و بخشش حق، وحدت و کثرت، خواص اعداد، اصالت وحدت، تفکر دیالکتیکی مولوی، عشقی که مایه حیرت است!

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(093) دانلود قسمت نود و سوم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 093

تاریخ پخش: 1389/08/28

مدت زمان: 45:58

موضوع: تفسیر اشعاری از مثنوی معنوی مولانا

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از (ادراکات شهودی از نظر مولانا) پرواز و طیران عشق، تعالی و فزون طلبی در انسان، رقص و سماع مولانا هرزه درآیی نیست! پاسخ به شبهات پیرامون رقص و سماع در عرفان، دو مرحله نفی و اثبات در کلمه توحید، داستان عشق بهترین داستان قرآن، سوزندگی عشق

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(094) دانلود قسمت نود و چهارم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 094

تاریخ پخش: 1389/09/05

مدت زمان: 45:14

موضوع: تفسیر اشعاری از مثنوی معنوی مولانا

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از وادی بیکرانگی، اصالت جنون در اندیشه مولانا، طوری ورای طور عقل و عشق، رنگ بی رنگی، واقعه و واقعیت، تاریخ تنها برای انسان، کشف حجاب های حقیقت، پرده دار ذات حق شیطان است، حریم حرم ذات، انسان به این دنیا پرتاب شده است، چرا مولانا دفتر هفتم مثنوی را ننوشت؟!

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(095) دانلود قسمت نود و پنجم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 095

تاریخ پخش: 1389/08/21

مدت زمان: 43:34

موضوع: تفسیر اشعاری از مثنوی معنوی مولانا

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از آسیب شناسی معرفت و ادراکات از نگاه مولانا، اپیستمولوژی و معرفت شناسی کانت، خطرگاه ها در ادراکات مختلف، محدودیت های شناخت، شناسایی عقل توسط خود عقل، بردن شکایت حضرت علی نزد عمر بن خطاب، عدالت در پرتو عقل، انانیت فرعون و فنای موسی

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(096) دانلود قسمت نود و ششم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 096

تاریخ پخش: 1389/09/12

مدت زمان: 44:04

موضوع: تفسیر اشعاری از مثنوی معنوی مولانا

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از نقش قیاس در مبحث شناخت، حکایت طوطی و بقال، استقراء و تمثیل و برهان، تفاوت تمثیل و قیاس منطقی، پیامبر بشر برتر یا برتر از بشر، تفاوت انبیا با مردم در عین سنخیت آنها

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(097) دانلود قسمت نود و هفتم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 097

تاریخ پخش: 1389/09/19

مدت زمان: 51:30

موضوع: تفسیر اشعاری از مثنوی معنوی مولانا

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از عارف نمایان و مدعیان دروغین عرفان، شناخت فرد حقیقی در عرفان بر خلاف سایر علوم دشوار است، ادعاها در حوزه دین زیاد است، تنها راه رسیدن به واقعیت تفکر و تعقل است، عرفان عملی از عرفان نظری جدا نیست، ملاک تفکر، مردم حسی مسلک انتظار دارند عرفان را در ظاهر دیده و آن را لمس کنند، جریان پوزیتیویستی و اندیشه غربی که دانشگاه های امروز وجود دارد، پوزیتیویسم در گذشته و پوزیتیویسم امروز، پیشرفت و توسعه علوم در دامن فلسفه

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF