منوی برگه ها
منوی دسته ها

دانلود برنامه معرفت • آرشیو فصل هفدهم

تفسیر غزلیات حافظ توسط دکتر دینانی

(112) دانلود قسمت صد و دوازدهم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 112

تاریخ پخش: 1389/12/28

مدت زمان: 45:56

موضوع: تفسیر غزلیات حافظ توسط دکتر دینانی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از بهاریه ای از حافظ و تفسیر غزل (خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست / ساقی کجاست گو سبب انتظار چیست)؛ شادی و سرور یا حزن و اندوه، تازگی در عالم و فصل نو زندگی، بهار طبیعت و بهار طریقت، معشوق حافظ زمینی است یا آسمانی، رستاخیز انسان، اغتنام فرصت در نظر حافظ، دل و صاحب دل

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(113) دانلود قسمت صد و سیزدهم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 113

تاریخ پخش: 1389/12/29

مدت زمان: 46:18

موضوع: تفسیر غزلیات حافظ توسط دکتر دینانی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تفسیر ادامه غزل (خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست / ساقی کجاست گو سبب انتظار چیست)؛ وقت و زمان، ایام دهر، سرانجام نامعلوم انسان، معنی واژه «وقوف» و «موقف»، زهد و زاهد و مواجهه حافظ با آن

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(114) دانلود قسمت صد و چهاردهم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 114

تاریخ پخش: 1390/01/19

مدت زمان: 50:17

موضوع: تفسیر غزلیات حافظ توسط دکتر دینانی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تفسیر غزل آغازین دیوان حافظ (الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها / که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها)؛ سختی و دشواری در راه عشق و معرفت، زلف مشکین و مجعد در غزل حافظ نماد کثرت این عالم است، عالم ناپایدار و ناامن، لزوم نبوت و امامت در سخن حافظ

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(115) دانلود قسمت صد و پانزدهم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 115

تاریخ پخش: 1390/01/26

مدت زمان: 45:48

موضوع: تفسیر غزلیات حافظ توسط دکتر دینانی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تفسیر ادامه غزل (الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها / که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها)؛ بدنامی و ملامتیگری در عرفان، شطحیات بیان شده از زبان عرفای بزرگ، حضور در محضر هستی، معنویت و باطن انسان

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(116) دانلود قسمت صد و شانزدهم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 116

تاریخ پخش: 1390/02/02

مدت زمان: 46:08

موضوع: تفسیر غزلیات حافظ توسط دکتر دینانی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تفسیر غزل (در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد / عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد)؛ چندی در باب معنای ازلیت، نور و پرتو نور، تجلی حسن و پیدایش عشق، دو نگاه وحدت بین و کثرت بین به عالم هستی

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(117) دانلود قسمت صد و هفدهم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 117

تاریخ پخش: 1390/02/09

مدت زمان: 49:22

موضوع: تفسیر غزلیات حافظ توسط دکتر دینانی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تفسیر ادامه غزل (در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد / عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد)؛ نکاتی پیرامون معنی وجه و رخ، ترکیب انسان از دو عنصر رحمانی و شیطانی، عقل مدعی برای تماشای راز نامحرم بود، معنای واقعی راز و غیب

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(118) دانلود قسمت صد و هجدهم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 118

تاریخ پخش: 1390/02/16

مدت زمان: 48:16

موضوع: تفسیر غزلیات حافظ توسط دکتر دینانی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تفسیر غزل (روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست / منّت خاک درت بر بصری نیست که نیست)؛ نور و پرتو نور، عقل و نظر، اخلاص حقیقی، انسان از خاک تا افلاک، نکاتی پیرامون اناالحق گفتن حلاج، سودای محبت، درخواست های حضرت ابراهیم (ع) و حضرت زهرا (س) از خدا

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(119) دانلود قسمت صد و نوزدهم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 119

تاریخ پخش: 1390/02/23

مدت زمان: 48:07

موضوع: تفسیر غزلیات حافظ توسط دکتر دینانی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تفسیر غزل (عکس روی تو چو در آینه جام افتاد / عارف از خنده می در طمع خام افتاد)؛ صفات آیینه ذات، دعوت همه انسان ها به خدا در واقع دعوت به خودشان است، شاهد و مبشر و نذیر، حوض کوثر، توصیه عرفا به مخفی نگه داشتن برخی اسرار، لذت و بهجت

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(120) دانلود قسمت صد و بیستم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 120

تاریخ پخش: 1390/02/30

مدت زمان: 46:10

موضوع: تفسیر غزلیات حافظ توسط دکتر دینانی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تفسیر غزل (آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند / آیا بود که گوشه ی چشمی به ما کنند)؛ کیمیا و کیمیاگر، ماجرای اولین برخورد مولانا و شمس تبریزی و نقش کیمیاگری شمس، تعریف و تمجیدهای بزرگانی چون گوته و نیچه درباره حافظ، درد و درمان، مدعیان راه حقیقت

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(121) دانلود قسمت صد و بیست و یکم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 121

تاریخ پخش: 1390/03/06

مدت زمان: 44:18

موضوع: تفسیر غزلیات حافظ توسط دکتر دینانی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تفسیر ادامه غزل (آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند / آیا بود که گوشه ی چشمی به ما کنند)؛ نقابی بر چهره حقیقت، نیایش فیلسوف، پایان فکر پایان حقیقت نیست، معامله اهل نظر با خدا، از عالم امکان تا عالم ضرورت، میدان جولان شیطان، بوی پیراهن یوسف، دوام وصل میسر نیست

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(122) دانلود قسمت صد و بیست و دوم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 122

تاریخ پخش: 1390/03/13

مدت زمان: 45:22

موضوع: تفسیر غزلیات حافظ توسط دکتر دینانی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تفسیر غزل (صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن / دور فلک درنگ ندارد شتاب کن)؛ فضاهای گوناگونی که در غزل حافظ تجلی پیدا می کنند، شراب صبح گاهی، حرکت جوهر عالم، فرصت شناسی حافظ، در تاریخ به هیچ وجه تکرار نیست، آبادی در سایه خرابی، طلوع خورشید مِی از مشرق ساغر، اولین طلوع معرفت از مشرق جغرافیای عالم

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(123) دانلود قسمت صد و بیست و سوم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 123

تاریخ پخش: 1390/03/20

مدت زمان: 42:43

موضوع: تفسیر غزلیات حافظ توسط دکتر دینانی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تفسیر ادامه غزل (صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن / دور فلک درنگ ندارد شتاب کن)؛ تجلی رباعیات خیام در غزل حافظ، مرگ و زندگی، مبارزه با ریا و ظاهرپرستی در شعر حافظ، توضیحاتی پیرامون واژه صوفی، دام تزویر، تجربه غم در انسان

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(124) دانلود قسمت صد و بیست و چهارم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 124

تاریخ پخش: 1390/03/27

مدت زمان: 51:06

موضوع: تفسیر غزلیات حافظ توسط دکتر دینانی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تفسیر غزل (دلا بسوز که سوز تو کارها بکند / نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند)؛ سوزش دل از آتش درون، عتاب یار پری چهره، تئوری دیالکتیک توحیدی در قرآن، عارفی فرا تر از بهشت و دوزخ، ارتباطات در دنیای حقیقی و دنیای مجازی، کرشمه عاشقی و کرشمه معشوقی، حجابی ز ملک تا ملکوت

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(125) دانلود قسمت صد و بیست و پنجم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 125

تاریخ پخش: 1390/04/03

مدت زمان: 47:57

موضوع: تفسیر غزلیات حافظ توسط دکتر دینانی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تفسیر ادامه غزل (دلا بسوز که سوز تو کارها بکند / نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند)؛ مراتب و مراحل مختلف در راه سلوک، کعبه گِل یا کعبه دل، از من تا او، طبیب عشق و درمان درد دل، توکل به معنای تنبلی و بیکاری نیست، استشمام بوی معشوق از نسیم صبا

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(126) دانلود قسمت صد و بیست و ششم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 126

تاریخ پخش: 1390/04/10

مدت زمان: 43:55

موضوع: تفسیر غزلیات حافظ توسط دکتر دینانی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تفسیر غزل (به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد / تو را در این سخن انکار کار ما نرسد)؛ خَلق و خُلق انسان، خُلق عظیم در حضرت ختمی مرتبت (ص)، خاتِم و خاتَم، عصر جاهلیت به معنای بی سواد بودن مردم نیست، حُسن و ملاحت، معرفت به نورانیت حضرت امیر معرفت به خداست

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(127) دانلود قسمت صد و بیست و هفتم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 127

تاریخ پخش: 1390/04/17

مدت زمان: 47:22

موضوع: تفسیر غزلیات حافظ توسط دکتر دینانی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تفسیر ادامه غزل (به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد / تو را در این سخن انکار کار ما نرسد)؛ سکه ای صاحب عیار در بازار کائنات، حدیث سلسلة الذهب، عبور از هستی به نیستی، با این همه از سابقه نومید مشو، عقل و مسئولیت، الاحکام الشرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(128) دانلود قسمت صد و بیست و هشتم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 128

تاریخ پخش: 1390/04/24

مدت زمان: 40:32

موضوع: تفسیر غزلیات حافظ توسط دکتر دینانی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تفسیر غزل (هر که را با خط سبزت سر سودا باشد / پای از این دایره بیرون ننهد تا باشد)؛ حیات محسوس و حیات معقول، حرکت و جسم و ابعاد، دایره هستی، اتصال عوالم، سرّ غیبت حضرت ولی عصر، حیاتی از جنس خاک لحد

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(129) دانلود قسمت صد و بیست و نهم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 129

تاریخ پخش: 1390/04/31

مدت زمان: 40:22

موضوع: تفسیر غزلیات حافظ توسط دکتر دینانی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تفسیر ادامه غزل (هر که را با خط سبزت سر سودا باشد / پای از این دایره بیرون ننهد تا باشد)؛ گل لاله و سر سویدای درون آن، دردمندی عاشق در جرگه فراق، ظاهر و پنهان، کمیت و کیفیت در شعر حافظ، تجلی کامل در انسان کامل، امامت را نباید به جسمانیت شناخت، نگرشی نو به مسئله مهدویت، ارتباط بی چون حق با عالم

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(130) دانلود قسمت صد و سی ام برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 130

تاریخ پخش: 1390/05/07

مدت زمان: 48:47

موضوع: تفسیر غزلیات حافظ توسط دکتر دینانی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تفسیر غزل (منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن / منم که دیده نیالوده‌ام به بد دیدن)؛ عشق تنها چیزی است که پنهان نمی ماند، تعریف زیبایی، دیده پاک بین، وفاداری عاشق، عیب پوشی پیر طریقت، انانیت نقشی بر آب

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(131) دانلود قسمت صد و سی و یکم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 131

تاریخ پخش: 1390/05/14

مدت زمان: 48:13

موضوع: تفسیر غزلیات حافظ توسط دکتر دینانی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تفسیر غزل (سالها پیروی مذهب رندان کردم / تا به فتوای خرد حرص به زندان کردم)؛ تفسیر و تعریف واژه «رند» در فرهنگ عرفانی فارسی، حرص و آز در نفس آدمی، تواضع عقل، تفاهم عقل و عشق در شعر حافظ، رسیدن به سر منزل عنقا در پرتو هدایت مرغ سلیمان، دیوان حافظ که همدم یک کمونیست می شود

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(132) دانلود قسمت صد و سی و دوم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 132

تاریخ پخش: 1390/05/21

مدت زمان: 48:40

موضوع: تفسیر غزلیات حافظ توسط دکتر دینانی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تفسیر غزل (دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند / اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند)؛ امتداد زمان و لحظه وقت، حیات دنیوی و حیات ابدی، غاسق بالذات و کیفیت دیدن، حجب نورانی، از تجلی صفات تا تجلی ذات، قرآن صامت و قرآن ناطق، شب علی دید و به تاریکی دید

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(133) دانلود قسمت صد و سی و سوم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 133

تاریخ پخش: 1390/05/28

مدت زمان: 44:19

موضوع: تفسیر غزلیات حافظ توسط دکتر دینانی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تفسیر ادامه غزل (دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند / اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند)؛ تازه برات و تجلی مدام، حاشیه ای بر سخن هراکلیتوس، تازگی در عالم آخرت، معنی درست معرفت و دین، شب قدر و اندازه، انزال و تنزیل در ترازوی قدر، گسترش ندای وحی در سراسر عالم

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(134) دانلود قسمت صد و سی و چهارم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 134

تاریخ پخش: 1390/06/04

مدت زمان: 45:38

موضوع: تفسیر غزلیات حافظ توسط دکتر دینانی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تفسیر ادامه غزل (دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند / اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند)؛ اتصال خالق و مخلوق، تماشای تجلی در آینه مخلوق کامل، دیدن حق با چشم حق، استحقاق و ظرفیت برای قبول تجلی خداوند، پاداش سلوک در گرو عبور از دهلیز دنیا

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(135) دانلود قسمت صد و سی و پنجم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 135

تاریخ پخش: 1390/06/11

مدت زمان: 46:41

موضوع: تفسیر غزلیات حافظ توسط دکتر دینانی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تفسیر غزل (بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد / هلال عید به دور قدح اشارت کرد)؛ ظاهر و باطن ماه رمضان، ثواب حج و رمضان واقعی با کسب معرفت حقیقی، گوهر عقلانی گوهری که زوال ناپذیر است، نظر به جمال زیبای دوست، صنعت سخنوری در قید وجود معنی، پاکی و طهارت عید فطر

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(136) دانلود قسمت صد و سی و ششم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 136

تاریخ پخش: 1390/06/18

مدت زمان: 47:48

موضوع: تفسیر غزلیات حافظ توسط دکتر دینانی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تفسیر غزل (دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند / گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند)؛ اهمیت و جایگاه ویژه ایمان به فرشتگان در کنار ایمان به سایر اعتقادات، انسان کامل و جعل خلیفه در زمین، کلام نفسی، آفرینش عالم بر اساس ریاضیات، من انضمامی و من مطلق، عصای موسی عصای استدلال بود

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(137) دانلود قسمت صد و سی و هفتم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 137

تاریخ پخش: 1390/06/25

مدت زمان: 48:13

موضوع: تفسیر غزلیات حافظ توسط دکتر دینانی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تفسیر ادامه غزل (دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند / گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند)؛ عالم جمع و عالم فرق، نزول هستی تا سر حد عدم، پیمانه بدن انسان، گفتگوی خدا و فرشتگان در خلقت آدم، عالم عفت، مستی محبت و معرفت، بار امانت و قرعه کار

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(138) دانلود قسمت صد و سی و هشتم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 138

تاریخ پخش: 1390/07/01

مدت زمان: 47:15

موضوع: تفسیر غزلیات حافظ توسط دکتر دینانی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تفسیر ادامه غزل (دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند / گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند)؛ زیبایی و شکوه، غزل حافظ و حماسه فردوسی، رابطه عقل و دیوانگی، تجاوز طلبی و گستاخی انسان باعث هبوط اوست، ذات و صفات و اسماء، ذهن و وجود ذهنی، معرفت و آزادی

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(139) دانلود قسمت صد و سی و نهم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 139

تاریخ پخش: 1390/07/08

مدت زمان: 48:14

موضوع: تفسیر غزلیات حافظ توسط دکتر دینانی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تفسیر ادامه غزل (دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند / گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند)؛ مسئله معرفت و شناخت، شناخت شناسی همان انسان شناسی است، چگونه می توان به حقیقت رسید، جهاد فکری، سنخیت و اهمیت آن در مسئله شناخت، گناه شیطان این است که اصالت وجودی نبود! ، سجده بر انسان سجده بر خدا بود، نورانیت جسم حضرت ختمی مرتبت، لزوم تشکر از عالم و آدم، آتش شمع و عشق پروانه

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(140) دانلود قسمت صد و چهلم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 140

تاریخ پخش: 1390/07/15

مدت زمان: 46:45

موضوع: تفسیر غزلیات حافظ توسط دکتر دینانی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تفسیر غزل (سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد / آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد)؛ ترک عادت و آشنایی زدایی، اسکندر ذوالقرنین نیست! ، طلب از غیر و طلب از خود، دُر سایی حافظ و دُر فشانی مولانا، جوهر انسان است و چرخ او را عرض، همه ادراکات در زیر سیطره عقل

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(141) دانلود قسمت صد و چهل و یکم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 141

تاریخ پخش: 1390/07/22

مدت زمان: 49:45

موضوع: تفسیر غزلیات حافظ توسط دکتر دینانی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تفسیر ادامه غزل (سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد / آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد)؛ گوهری بیرون از صدف کون و مکان، مرا در ایسم ها و سبک ها زندانی نکنید! ، طلب در انسان، مشرک و منکر خداوند

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(142) دانلود قسمت صد و چهل و دوم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 142

تاریخ پخش: 1390/07/29

مدت زمان: 47:50

موضوع: تفسیر غزلیات حافظ توسط دکتر دینانی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تفسیر ادامه غزل (سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد / آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد)؛ اتصال مادی و معنوی به راهنمای طریق، حس توحیدی در انسانها و خطا در یافتن مصداق، توضیحاتی پیرامون مفهوم نظر، پیری که همیشگی است، حضور همیشگی انسان کامل در تاریخ، لذت بی پایان در اندیشه و تفکر، بحثی در باب ضمیر ناخودآگاه، معنای همت در فرهنگ فکری حافظ

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(143) دانلود قسمت صد و چهل و سوم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 143

تاریخ پخش: 1390/08/06

مدت زمان: 40:36

موضوع: تفسیر غزلیات حافظ توسط دکتر دینانی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تفسیر ادامه غزل (سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد / آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد)؛ خداوند غیر متناهی و همراه همه چیز است، قدرت اندیشه، شکستن دیوار آهنین کج اندیشی، پریشان گویی ها در تبیین معنای دقیق فطرت، عهد و پیمان ازلی انسان، تعهد از روی اختیار

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(144) دانلود قسمت صد و چهل و چهارم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 144

تاریخ پخش: 1390/08/13

مدت زمان: 45:50

موضوع: تفسیر غزلیات حافظ توسط دکتر دینانی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تفسیر ادامه غزل (سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد / آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد)؛ ظاهر و باطن، اول و آخر، شعبده سامری و عصای موسی، مراد از نفس کشی آمده در قرآن درباره قوم بنی اسرائیل، ذبح حیوانیت خود، نقش سه ضمیر اول شخص و دوم شخص و شوم شخص در تبیین رابطه انسان و خدا

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(145) دانلود قسمت صد و چهل و پنجم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 145

تاریخ پخش: 1390/08/20

مدت زمان: 47:26

موضوع: تفسیر غزلیات حافظ توسط دکتر دینانی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تفسیر ادامه غزل (سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد / آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد)؛ نقش ربط در عالم و حروف ربطی در زبان، بررسی انواع معیت و مقایسه آن با معیت حق، ظهور ابدیت در زمان، یاری کزو گشت سرِ دار بلند! ، جرم حلاج افشای اسرار بود، غفلت دریچه ورود شیطان است، سلسله زلف یار

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(146) دانلود قسمت صد و چهل و ششم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 146

تاریخ پخش: 1390/08/27

مدت زمان: 47:24

موضوع: تفسیر غزلیات حافظ توسط دکتر دینانی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تفسیر غزل (جان بی جمال جانان میل جهان ندارد / هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد)؛ جلوه جمال از کجا برخاسته است، از حق به خود و از خود به حق، میل و خواستن آدمی، انسان ابدیت خواه، نشانی از یار بی نشان، اندیشیدن در مقام ذات محال است، ارتباط ذات و صفات

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(147) دانلود قسمت صد و چهل و هفتم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 147

تاریخ پخش: 1390/09/04

مدت زمان: 44:12

موضوع: تفسیر غزلیات حافظ توسط دکتر دینانی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تفسیر ادامه غزل (جان بی جمال جانان میل جهان ندارد / هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد)؛ صد بحر آتشین در راه وصال، وسوسه ظریف شرک در موحدان، دشواری ها و آسانی های راه سلوک، مقصد ناپدید و منزل خطرناک، معرفت همیشه تازه است، زنجیرهای وابستگی

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(148) دانلود قسمت صد و چهل و هشتم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 148

تاریخ پخش: 1390/09/11

مدت زمان: 48:20

موضوع: تفسیر غزلیات حافظ توسط دکتر دینانی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تفسیر غزل (گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس / زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس)؛ در دنیای امروز شعر حافظ گره گشای کدام مشکل است، کشف زمان درونی خود، جانب بی جانبی، چهره زیبای گل یا چهره زیبای انسان؟ ، ریاکاران کافران باطن اند، قصر فردوس یا دیر مغان؟!

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(149) دانلود قسمت صد و چهل و نهم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 149

تاریخ پخش: 1390/09/18

مدت زمان: 49:03

موضوع: تفسیر غزلیات حافظ توسط دکتر دینانی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تفسیر ادامه غزل (گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس / زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس)؛ حرکت جوهری جهان، استفاده از تمثیل به منظور پر کردن شکاف میان صورت و معنی، حلول و اتحاد اینجا محال است! ، خاطره ای از بازار سمرقند، نقد و آزار بازار جهان

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(150) دانلود قسمت صد و پنجاهم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 150

تاریخ پخش: 1390/09/25

مدت زمان: 48:18

موضوع: تفسیر غزلیات حافظ توسط دکتر دینانی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تفسیر غزل (سحرگه رهروی در سرزمینی / همی گفت این معما با قرینی)؛ رویش روح در سرزمین تن، صوفی و صافی، بیان معنی اربعین در ضمن بیان حکایتی از فیض کاشانی در این باب، آثار وجودی ویژه هر عدد، خلوص و اخلاص، زندگی حافظ در گذر چهار پادشاه ریاکار و قشری، ظاهر بد نیست بلکه منجمد بودن در ظاهر و انکار باطن خطرناک است

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(151) دانلود قسمت صد و پنجاه و یکم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 151

تاریخ پخش: 1390/10/02

مدت زمان: 46:25

موضوع: تفسیر غزلیات حافظ توسط دکتر دینانی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تفسیر ادامه غزل (سحرگه رهروی در سرزمینی / همی گفت این معما با قرینی)؛ نیاز نیازمند و ناز نازنین، فقر و فقیر، هنرمندان مظهر اسم «یا بدیع» حق هستند، شعر در اوج هنرها است، حافظ زبان تاریخ است، دین عین دردمندی است، لحظه هایی در خلوت با خود

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF