منوی برگه ها
منوی دسته ها

ارسال شده در ۲۳ آبان ۱۳۹۱ در بزرگان و مشاهیر, علامه طباطبایی, فصل اول | ۲ دیدگاه

استاد دینانی و علامه طباطبایی

استاد دینانی و علامه طباطبایی

طرح موضوعاتی همچون عرفان و رابطه آن با تشیع، نسبت فلسفه و دین و عرفان، طرح مسئله بنیادی عقل و عشق، و بیان اصل انسان کامل و ولایت در کنار اشاره به خاطراتی از برخی بزرگان همچون خود مرحوم علامه و همچنین مرحوم هانری کربن در این دو قسمت سبب شده است تا بتوان آن را خلاصه همه بحث های مطرح شده در برنامه معرفت در طول این چند سال دانست.

ادامه مطلب