منوی برگه ها
منوی دسته ها

ارسال شده در ۰۲ آذر ۱۳۹۱ در شناخت شناسی, فصل دوم | ۹ دیدگاه

خودشناسی، مقدم بر هر شناخت دیگر است

خودشناسی، مقدم بر هر شناخت دیگر است

در قسمت های قبل دیدیم که اهمیت دو عامل عقل و عشق در رسیدن به کمال تا چه اندازه است و نیز تا حدودی با وجه اشتراک و وجه افتراق عقل و عشق آشنا شدیم. همچنین به اهمیت بی مثال «معرفت» در راه رسیدن به کمال پی بردیم و دانستیم که در راه حق، هیچ چیز با ارزش تر از معرفت نیست تا جایی که معرفت را هدف آفرینش دانستیم. اکنون که می دانیم تنها راه رسیدن به کمال، کسب معرفت است، پرسش های زیادی در پی آن به وجود می آید. پرسش هایی که می تواند ما را در کسب معرفت یاری دهد. اولین پرسش آن است که معنای شناخت چیست و دقیقاً چه چیز را باید شناخت؟ پرسش های بنیادی دیگری نیز مطرح می شود که عبارت اند از: 1. خودشناسی چگونه صورت می گیرد؟ 2. قدم اول در خودشناسی چیست؟ آیا برای شناختن خود و کسب معرفت باید کتاب های زیاد مطالعه کرد یا باید به پیش یک استاد رفت؟ 3. انتهای راه کجاست؟ آیا می...

ادامه مطلب